चट्याङ मास्टरका लेखहरु
बुढापाका भन्नी गर्थे सुन बाबु नानीजस्तो खानी पानी उस्तै हुनी बानीमुहानको पानी खानी बुद्धिमानीचुहानको पानी खानी भ्रष्ट बानी ।
पुरा पढ्नुहोस्