का लेखहरु
यो ढाडका लागि मद्यम खतरा भएको खेल हो । यसमा जीउका सबै मांसपेशीको व्यायाम हुने भएकाले स्फूर्ति प्राप्त हुन्छ । ढाडको समस्या नभएकाहरूका लागि यो खेल कम्मरको अति राम्रो व्यायाम हो ।
पुरा पढ्नुहोस्