परिक्षण

बुझौं आफ्नो प्रेमलाई ?

फाल्गुन २, २०७०

के तपाईं उनलाई साँचै प्रेम गर्नुहुन्छ ? के उनी तपाईंलाई साँच्चै माया गर्छन् ? वा तपाईंको सम्बन्ध मात्र सहुलियतमा आधारित छ ? पुरा पढ्नुहोस्