का लेखहरु
    मोटोपन तथा अन्य रोगमा पनि उपयोगी हुन्छ ।     महिलाहरूको आङ खस्ने समस्यामा लाभ मिल्छ ।     प्रजनन क्षमता वृद्धि हुन्छ । 
पुरा पढ्नुहोस्