वाह ! जिन्दगी ती युवा किशोर छँदा स्मृति लेख
पचास पैसामा पाइने साइकल
किशोर छँदा
‘बुबाले बाँधेर सिस्नो–पानी लगाएको कहिल्यै बिर्सन्नँ’
किशोर छँदा
थप