वाह ! जिन्दगी ती युवा किशोर छँदा स्मृति लेख
पहिलो भेटमै मदनले गीत सुनाउनुभयो
ती युवा
थप